NL FR EN

Eind augustus namen we afscheid van Dr. Wout Minne. Als volleerd huisarts zal hij binnenkort in zijn eigen duopraktijk in Beernem van start gaan. Veel succes, Wout!

Vanaf 1/10/2019 wordt ons team versterkt door de volgende huisarts-in-opleiding, Dr. Charlotte Vandekendelaere. Charlotte is afkomstig van Roeselare, studeerde in Leuven en zal de komende 18 maanden samen met ons instaan voor goede, betrokken en evidence based huisartsgeneeskunde.Vaccinatie tegen hersenvliesontsteking

De Hoge Gezondheidsraad heeft zijn advies ivm vaccineren tegen hersenvliesontsteking gewijzigd. Gezien een toenemend aantal infecties met meningokok Y en W (vnl in Nederland en Engeland) wordt geadviseerd om alle kinderen tussen 15 maanden en 19 jaar te vaccineren.

Voorlopig heeft de overheid nog niet beslist om dit vaccin gratis ter beschikking te stellen.

Vaccinatie tegen mazelen

De laatste tijd is er jammer genoeg een toename van infecties met mazelen. In ontwikkelingslanden is dit één van de belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen jonger dan 5 jaar.

Vaccinatie tegen mazelen gebeurt gratis bij Kind en Gezin op de leeftijd van 12 maanden, met een herhaling gratis bij CLB op 10-13 jaar. Dit kan ook bij de huisarts gebeuren.

Voor mensen geboren na 1970 die niet of onvolledig (maw slechts 1 dosis gehad) gevaccineerd zijn, wordt een (gratis) herhalingsvaccinatie aangeraden.

Voor vaccinaties kunt u altijd bij uw huisarts terecht.