NL FR EN

Om de CORONA-epidemie enigszins beheersbaar te maken moeten wij tijdelijk de praktijk radicaal anders organiseren

Richtlijnen vragen om consultaties in het kabinet tot een minimum te herleiden, om huisbezoeken te beperken tot het hoogstnodige en zo veel mogelijk telefonisch patiënten bij te staan.

Afspraken voor telefonische hulp:

-alleen patiënten gekend in onze praktijk kunnen telefonisch worden geholpen (op basis van het dossier kunnen we risico’s correct inschatten, rekening houdend met Uw voorgeschiedenis/medicatie)

-we willen weten hoeveel temperatuur (gemeten onder de oksel) U heeft, of U hoest of kortademig bent, kunt U nog vlot eten en vooral drinken, plast U nog voldoende, reageert de koorts goed op paracetamol/dafalgan, ziet U enige huiduitslag (best vooraf al grondig nakijken) Door vooraf deze gegevens te verzamelen kunnen wij U sneller, efficiënter helpen

-op basis van dit gesprek, waarvan wij nota nemen in het GMD, wordt beslist of U moet worden nagekeken, thuis of in het kabinet, stellen wij arbeidsongeschiktheid voor één week op en sturen U een attest (zo mogelijk e-mail adres doorgeven aub). U mag het huis hierbij niet verlaten.

Langdurige arbeidsongeschiktheid (bv tot einde van de epidemie) voor U zelf/familie/kinderen kan niet worden opgemaakt


In onze huisartsenpraktijk kan U terecht voor een compleet aanbod van eerstelijnsgezondheidszorg, tijdens "alle seizoenen van het leven".

Centraal in onze aanpak staat een eerlijke, zorgvuldige en betrokken zorg. We zien iedere patiënt als een unieke persoon, onlosmakelijk verbonden met  zijn/haar ruimere familiale en sociale context.

Wij zien het als onze taak om niet enkel medische problemen te diagnosticeren en behandelen, maar willen ons engageren voor de totaalzorg voor de gezondheid van onze patiënten.

Aldus vinden we preventie even belangrijk als goede zorg bij kleine ingrepen, ongevallen, infecties, chronische aandoeningen, of palliatieve zorgen.

Hiertoe is samenwerking met andere eerstelijnszorgverleners en een goede communicatie met de collega’s- specialisten essentieel. 


When you help, you see life as weak
When you fix, you see life as broken
When you serve, you see life as whole

Medicine as service
rachel naomi reeves, MD

UPDATE Vaccinatie tegen hersenvliesontsteking. Zie "Nieuws".