NL FR EN

Herorganisatie ikv corona epidemie


Consultaties voor infecties worden gegroepeerd in afgebakende tijdsblokken.

Bij klachten van luchtwegen, gelieve NIET plaats te nemen in de wachtzaal en telefonisch contact op te nemen!


In navolging van de richtlijnen rond veilig werken tijdens de corona epidemie, hebben wij onze praktijk sinds 14 maart 2020 radicaal moeten herorganiseren. Wij danken U voor het vele begrip en de solidariteit in deze periode.

Vanaf 4 mei 2020 mogen we de reguliere zorg voor onze patiënten herstarten.

Met reguliere zorg bedoelen wij zowel planbare zorg (bloedafname, opvolging chronische ziektes, preoperatief nazicht, vaccinaties, documenten) als de meer onverwachte problemen (hechtingen, ongevallen, nieuwe klachten) waarbij een fysiek contact met de dokter noodzakelijk is.

Dit betekent geenszins dat we onmiddellijk kunnen werken zoals voordien, omdat de zorg veilig moet worden georganiseerd.

Telefonische consultaties bij GMD-patiënten voor routine voorschriften/documenten, waarbij een fysiek dokterscontact niet noodzakelijk is, blijven een essentieel deel van de praktijkwerking.

Afspraken worden meer gespreid, zodat de wachtzaal zich niet vult. Dit geeft ons de tijd om de lokalen voor en na elk contact te ontsmetten. Veilig op afspraak werken, betekent ook dat we de afspraaktijd strikt moeten handhaven: niet alle problemen zullen altijd in één consultatiemoment kunnen worden behandeld.

Hou er rekening mee dat wij door deze veiligheidsvoorschriften minder mensen per dag kunnen zien. De wachttijd voor een afspraak kan oplopen. Om zoveel mogelijk patiënten te kunnen helpen, vragen we dan ook nadrukkelijk om uw afspraak tijdig af te zeggen indien nodig. Zo niet, zien wij ons genoodzaakt om bij een volgend contact €5 extra aan te rekenen.


Praktische afspraken in het kabinet vanaf 4 mei 2020

-elke afspraak is voor één persoon alleen, met uitzondering van kinderen (1 ouder)

- mondmasker opzetten bij het binnenkomen van de praktijk (verplicht)

-handen ontsmetten in inkomhal bij aankomst en vertrek

-Plan thuis nog een toiletbezoek voor uw consultatie, om het toiletgebruik hier tot een absoluut minimum te beperken. Reinig het toilet na gebruik met de voorziene doekjes.


In onze huisartsenpraktijk kan U terecht voor een compleet aanbod van eerstelijnsgezondheidszorg, tijdens "alle seizoenen van het leven".

Centraal in onze aanpak staat een eerlijke, zorgvuldige en betrokken zorg. We zien iedere patiënt als een unieke persoon, onlosmakelijk verbonden met  zijn/haar ruimere familiale en sociale context.

Wij zien het als onze taak om niet enkel medische problemen te diagnosticeren en behandelen, maar willen ons engageren voor de totaalzorg voor de gezondheid van onze patiënten.

Aldus vinden we preventie even belangrijk als goede zorg bij kleine ingrepen, ongevallen, infecties, chronische aandoeningen, of palliatieve zorgen.

Hiertoe is samenwerking met andere eerstelijnszorgverleners en een goede communicatie met de collega’s- specialisten essentieel. 


When you help, you see life as weak
When you fix, you see life as broken
When you serve, you see life as whole

Medicine as service
rachel naomi reeves, MD

UPDATE Vaccinatie tegen hersenvliesontsteking. Zie "Nieuws".