NL FR EN

Organisatie ikv corona pandemie


Bij klachten van luchtwegen, gelieve NIET plaats te nemen in de wachtzaal en te wachten in uw auto. Wij bellen u op van zodra u aan de beurt bent. Noteer uw gsm-nummer bij het maken van een afspraak. Zo vermijden we te veel patiënten in de wachtzaal.


Telefonische consultaties bij GMD-patiënten voor routine voorschriften/documenten, waarbij een fysiek dokterscontact niet noodzakelijk is, blijven een essentieel deel van de praktijkwerking.

Bloedafname bij Els of Lies, de verpleegkundige, is op afspraak.

Hou er rekening mee dat wij door deze drukke periode snel een volle agenda hebben. De wachttijd voor een afspraak kan oplopen. Wij houden uiteraard afspraken beschikbaar voor dringende problemen.

Om zoveel mogelijk patiënten te kunnen helpen, vragen we dan ook nadrukkelijk om uw afspraak tijdig af te zeggen indien nodig. Zo niet, zien wij ons genoodzaakt om bij een volgend contact €5 extra aan te rekenen.


Praktische afspraken

- mondmasker opzetten bij het binnenkomen van de praktijk (verplicht)

-handen ontsmetten in inkomhal bij aankomst en vertrek


Info coronavirus

In onze huisartsenpraktijk kan U terecht voor een compleet aanbod van eerstelijnsgezondheidszorg, tijdens "alle seizoenen van het leven".

Centraal in onze aanpak staat een eerlijke, zorgvuldige en betrokken zorg. We zien iedere patiënt als een unieke persoon, onlosmakelijk verbonden met  zijn/haar ruimere familiale en sociale context.

Wij zien het als onze taak om niet enkel medische problemen te diagnosticeren en behandelen, maar willen ons engageren voor de totaalzorg voor de gezondheid van onze patiënten.

Aldus vinden we preventie even belangrijk als goede zorg bij kleine ingrepen, ongevallen, infecties, chronische aandoeningen, of palliatieve zorgen.

Hiertoe is samenwerking met andere eerstelijnszorgverleners en een goede communicatie met de collega’s- specialisten essentieel. 


When you help, you see life as weak
When you fix, you see life as broken
When you serve, you see life as whole

Medicine as service
rachel naomi reeves, MD